NIEUWE IMPULSEN VOOR
CULTUUR EN YOGA

De oude yoga-cultuur en de mensheidsontwikkeling


Er bestaat tegenwoordig een ruim aanbod aan verschillende yogatradities en tevens aan allerlei moderne variaties op het thema yoga. Bij deze nieuwe benadering van yoga, zoals die hier wordt voorgesteld, gaat het echter niet om weer een volgende variant of stroming maar staat de ontwikkeling van de mensheid en diens verhouding tot de spiritualiteit centraal.
Toen duizenden jaren geleden de nu bekende yoga- en ademhalingsoefeningen werden ontwikkeld, had de mens nog een spirituele beleving van de fijnere etherische energiestromen en van de spirituele dimensie van de adem. Men zocht binnen die oude yoga-cultuur naar een ervaring van het een-zijn met een geestelijke wereld want men voelde destijds, dat deze verbinding steeds meer verloren ging en de mens steeds aardser werd. Terwijl de spirituele waarnemingen van de yogi duizenden jaren geleden nog meer intuitief of in dromen plaatsvonden, beschikt de huidige mens daarentegen over nieuwe bewustzijnsvermogens, die hem een zelfstandige verbinding tot metafysische en spirituele dimensies mogelijk maken.

Een creatief bewustzijnsproces


In deze nieuwe benadering van de yoga zijn niet de energetiserende werkingen van de lichaams- en ademhalingsoefeningen het primaire doel maar de sterking en ordening van de bewustzijnskrachten, namelijk het denken, het voelen en de wil. De autonome levensprocessen, zoals het stromen van de ademhaling en de levensenergieen worden grotendeels vrij gelaten en niet direkt gemanipuleerd om het gevaar van fysieke uitputting of psychische instabiliteit te vermijden.
Door het levendig denken en onderzoeken van spirituele gedachten stabiliseert zich juist het bewustzijn en het lichaam komt daarbij tot rust. In de praktijk met yogaoefeningen blijven de spirituele gedachten niet abstract maar kunnen levendig gevoeld worden en in de esthetische bewegingen hun zichtbare uitdrukking verkrijgen. Onze ziel raakt door de spirituele inhouden geinspireerd en voelt zich zowel verbonden met een geestelijke dimensie als ook met het lichaam. Indirekt werkt dit creatieve bewustzijnsproces doorwarmend, ontspannend en harmoniserend op ons gehele wezen.

Spiritualiteit als integraal deel van het leven


Dit proces waarin een spirituele voorstelling denkend onderzocht, in de ziel beleefd en in de praktijk gerealiseerd wordt kan toegepast worden op elk levensgebied. In een oude yoga-cultuur, waarin het aardse leven als een "maya", een illusie werd beschouwd, zocht de yogi de weg terug naar de verloren toestand van een-zijn met een hogere wereld. In onze tijd staat de mens voor de grote uitdaging, om bewust kennis te nemen van de metafysische en geestelijke dimensies van het leven. Om vervolgens deze dimensies in zijn persoonlijk, sociaal en cultureel leven te integreren.

Latest news

Contact

Voor informatie of vragen kunt u contact met ons opnemen. Wij beantwoorden u graag.