KUNSTZINNIGE VORMGEVING

Kleuren en vormen hebben een sterke invloed op de mens

In de kunstgeschiedenis zien we veelal de intentie van kunst en architectuur om niet alleen het praktische leven te dienen maar om vooral de mens in ziel en geest te inspireren. De verschillende kunstvormen waren het geschikte middel om aan de mensen een diepere zin voor het leven over te brengen. Tegenwoordig vinden we in de bouwkunst en binnenarchitectuur vooral vormen, die uit economische of emotionele motieven zijn ontstaan, bepaald door de druk om winst te maken. Daarnaast bestaat er nog het andere extreem van exclusief en duur design. De moderne mens is er zich doorgaans niet meer van bewust, dat alle tekens, kleuren en vormen die ons omringen, een belangrijke invloed op onze ziel hebben. Het oorspronkelijke ideaal van architectuur en kunst om een kosmische harmonie uit te drukken en hogere waarden over te brengen, is grotendeels in vergetelheid geraakt.

Opnemende en inspirerende ruimtes

In een huis in Tenno is niet geprobeerd om het culturele erfgoed uit de geschiedenis weer in ere te herstellen maar er is, naar de ideeën van filosoof Heinz Grill, een nieuwe impuls in de vormgeving van ruimtes en objekten ontstaan.Een uitgangspunt in deze vormgeving is, dat ieder mens een natuurlijke behoefte heeft om aangenaam te wonen maar tevens in zijn ziel de wens naar verbinding en ontwikkeling draagt. Verbindende en rytmische vormen kunnen de in de ziel van de mens sluimerende kwaliteiten bevorderen. De idee, dat een spirituele architectuur heilzaam en zelfs moreel opvoedend op de mens werken kan, vinden we ook in de organische architectuurimpuls van Rudolf Steiner.