MEDITATIE

Hoe vrij is ons bewustzijn?

In het moderne dagelijkse leven zijn we doorgaans blootgesteld aan veel prikkels die onze aandacht kunnen afleiden, met nervositeit of uitputting als mogelijk gevolg. Wanneer we echter iets willen veranderen aan onszelf, aan onze omgang met onszelf, de ander en het leven, bemerken we doorgaans de hardnekkige weerstand van onze ingeslepen gewoontes, gevoels- en gedachtenpatronen. Daarmee rijst de vraag; hoe vrij en krachtig is eigenlijk ons bewustzijn om het leven een opbouwende, harmonieuze richting te geven? Welke betekenis kan meditatie hierbij hebben?

Loslaten en concentreren

Voor elke meditatie laten we eerst al het overbodige los, d.w.z., we laten het lichaam tot rust komen, evenals de ademhaling en vervolgens beschouwen we de vaak onophoudelijke stroom aan gedachten en emoties die zich aan ons opdringen. Als hiervan wat meer afstand is ontstaan kunnen we met meer rust en overzicht ons concentreren op het onderwerp dat we hebben gekozen. Als onderwerp zijn bijvoorbeeld teksten, beelden of personen geschikt, die voor ons een objectief ideal voorstellen dat ons inspireren kan. Wanneer we herhaaldelijk en met heldere gedachten over ons onderwerp mediteren, dan zal mettertijd dat onderwerp steeds meer zijn essentie gaan openbaren. Het dieper inzicht en waar gevoel, dat ons op subtiele wijze ten deel valt, leidt tot innerlijke rust en vreugde, en tevens tot de kracht voor een harmonieuze en scheppende levenshouding.

Inspirerende meditatie

Zodoende is meditatie geen egocentrische bezigheid maar het denkend in relatie treden tot iets hogers, waarop onze ziel met een waarheidsgevoel antwoordt. Er ontstaat de beleving van een rustig en geinspireerd centrum in onszelf en een ontvankelijke en tegelijk creatieve levenshouding naar onze omgeving toe.