VRIJE ADEMOEFENINGEN

Gezonde en harmoniserende werking van de vrije adem

De adem, die normaal gesproken onbewust verloopt, heeft een grote betekenis voor de gezondheid van het lichaam en de psyche. Een vrijeadembeweging is als een massage voor de innerlijke organen en het gehele lichaam wordt goed met zuurstof verzorgd. Daardoor vermindert de tendens tot vroegtijdige veroudering van het lichaam en veel ziektes kunnen voorkomen worden. Een vrije en natuurlijke ademhaling heeft plaats in het midden van het lichaam en werkt “naar onderen” sterkend op het lichaam en “naar boven” bevordert deze de mentale helderheid en concentratie. De vrije adem heeft daarmee een gezondheidsbevorderende en harmoniserende werking voor de gehele mens.

Fijnere waarnemingen zijn met het ademen verbonden

De ademhaling kan verschillende individuele kwaliteiten vertonen. Zo kan de adembeweging een natuurlijke diepte bezitten en op zachte wijze ritmisch stromen. De ademhaling verloopt echter vaak oppervlakkig, aangespannen of onregelmatig. Een gestoorde adembeweging zal ons lichamelijk welbevinden uiteindelijk nadelig beïnvloeden maar ook onze bewuste gedachten en gevoelens zijn op subtiele wijze met de adem verbonden. Een korte, onrustige adembeweging verhoogd een gevoel van stress, terwijl een vrije en zachte ademhaling eerder tot innerlijke rust en centrering bijdraagt. Een natuurlijke diepe buikademhaling geeft een gevoel van bevrijding en zelfvertrouwen.

Vrije ademoefeningen en het sociale leven

Aan de hand van de vrije ademoefeningen kan men nieuwe ziels-geestelijke gewaarwordingen leren kennen. Dit zijn geen lichamelijke energieën of emotionele ervaringen maar fijnere, verbindende gevoelens die ons persoonlijke en sociale leven verrijken. De adem wordt niet door een
methode gegrepen en wilsmatig geleid maar blijft steeds in een vrij vloeiende beweging. De adem is een grotere kosmiche beweging waarmee de mens verbonden is. Via de lichaamshoudingen en bijpassende mentale voorstellingen, bevrijden zich steeds meer de ademhaling en ook onze gedachten en gevoelens. De mens beleeft zichzelf in de kreatieve adem-oefeningen gecentreerd in zichzelf en tegelijkertijd verbonden met de omgeving en zijn medemens.