YOGA

Yoga als gezonde lichaamsdiscipline

In deze wijze van yogabeoefening worden afwisselend fysiek zeer dynamische houdingen uitgevoerd en dan weer rustigere, meer beschouwelijke posities ingenomen. De veelzijdige en zeer esthetische houdingen of yoga-asana, welke altijd met een vrije adembeweging worden uitgevoerd, werken uitermate gezondheidsbevorderend voor lichaam en geest. De stofwisseling en het immuunsysteem worden gestimuleerd, de spijsverterering, de uitscheiding maar ook de ademhaling en de bloedsomloop worden verbeterd. Ook de zenuwen worden gesterkt en komen tot rust hetgeen de mentale concentratie en ontspanning bevordert. Door deze positieve werkingen van de harmonische fysieke oefeningen is yoga in het Westen buitengewoon populair geworden.

Integrale Yoga

Het naam Integrale Yoga stamt van de indische filosoof Sri Aurobindo (1872-1950). Zijn visie was revolutionair. Terwijl de traditionele Yoga-wegen de bevrijding van de aardse dimensies zoeken, zag Sri Aurobindo de opgave van de moderne mens, om de spiritualiteit op de aarde te integreren. Ook andere leraren van onze tijd verklaren, dat Yoga geen individuele bevrijdingspoging mag zijn maar zich daarintegen tot een gave voor de medemens en voor het leven in het algemeen zou moeten ontwikkelen.

In deze Integrale Yoga gaat het niet primair om het vitaal energetiseren van het lichaam, noch om het leegmaken van ons bewustzijn. De beoefenaar laat zich in de houdingen inspireren door spirituele gedachten en observeert daarbij zijn diepere gewaarwordingen. Deze bewustzijnsactiviteit geeft de houding een heel vrije, kunstzinnig-spirituele expressie. Wanneer men, bijvoorbeeld een asana uitvoert met een helder bewustzijn voor een specifiek cakra of voor de spirituele betekenis van de betreffende houding, dan kunnen er zich voor het gewaarwordingsleven geheel nieuwe ervaringen voordoen. Deze fijnere, verbindende gewaarwordingen verrijken niet alleen onze ziel in de yoga-praktijk maar ze verbinden ons intensiever met zowel hogere idealen als ook met het dagelijkse sociale leven.

De sociale en culturele waarde van een Integrale Yoga

Door deze manier van yogabeoefening, waarin we de bewegingen heel bewust en creatief vormen, is er minder gevaar voor het “verzinken” van ons bewustzijn in opkomende lichaamsenergieën, hetgeen tot illusionaire indrukken kan leiden en ons zowel mentaal als fysiek kan verzwakken. De Nieuwe Yoga-Wil heeft als belangrijk doel de scheppende Ik- en bewustzijnskrachten van de mens te sterken, waardoor het mogelijk wordt om zowel een geestelijk vrij als ook een sociaal betrokken standpunt in het leven te ontwikkelen. Daarmee heeft deze nieuwe yogabenadering een hoge waarde voor het sociale en culturele leven.